Welkom

Uw eerste bezoek aan de praktijk

Bij een eerste bezoek is het handig een aantal documenten mee te nemen.

Welkom

Intakegesprek

Wat houdt een intakegesprek in?

Tijdens dit eerste gesprek zullen uw klachten en vragen worden besproken, maar ook is er ruimte om uw wensen en verwachtingen door te spreken. Zo wordt er gestreefd naar een behandelplan en behandeltraject dat bij uw eigen klachten en verwachtingen past, en gaan we vooral in overleg wat er mogelijk is. Voor een optimaal behandelresultaat is een multidisciplinaire samenwerking in sommige gevallen noodzakelijk, dit om het gewenste resultaat te bevorderen.

Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding via uw zorgverzekeraar kan het in sommige gevallen raadzaam zijn om in het bezit te zijn van een verwijzing van uw arts of specialist. Echter zijn wij ‘Direct toegankelijk’ (DTH) dus is het mogelijk te allen tijde een afspraak te plannen.

Toestemming
Om een behandeltraject te kunnen starten dient er een toestemmingsverklaring te worden ondertekend. Dit is een formulier waarbij u schriftelijk toestemming geeft om het behandeltraject te starten.

Door het ondertekenen van dit formulier geeft u zowel mondeling als schriftelijk aan goed geïnformeerd te zijn. Hierbij kunt u ook aangeven of u akkoord gaat met het maken van foto’s ten tijde van het behandeltraject. Deze foto’s zullen gebruikt worden om de resultaten voor, tijdens en na de behandelingen inzichtelijk te maken. Uiteraard zullen deze foto’s zonder uw toestemming nergens voor gebruikt worden. Maar graag delen wij onze ervaringen en resultaten via Social Media, uiteraard alleen met uw toestemming, dus mocht u dit leuk vinden geef het gerust aan. Met uw goedkeuring kunnen we de foto’s dan plaatsen.

In het toestemmingsformulier geeft u aan geïnformeerd te zijn over:

 • Uw aandoening / klacht
 • Behandelmogelijkheden
 • Verwachtingen
 • Mogelijke contra-indicaties
 • Mogelijke risico’s en complicaties
 • Behandelprocedure
 • Herstelperiode
 • Voorbereiding op de behandeling
 • Nabehandeling
 • Beeldmateriaal
 • Financiële aspecten

Kosten van een intakegesprek
De kosten voor een eerste intake in de praktijk zijn gratis en vrijblijvend.

Annuleren afspraak
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail te worden afgezegd. Wanneer een afspraak te laat of niet wordt afgezegd zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.  

Plan hier direct een afspraak in!

Wilt u meer informatie? Mail ons uw vraag en u krijgt binnen 24 uur antwoord.